China

On Gear E & M Products Ltd.
Room 506-509, 5/F., CCT Telecom Building,
11 Wo shing Street,
Fo Tan, HONG KONG

Phone +8 52 / 26 90 33 20
Telefax +8 52 / 26 90 23 26

E-Mail: emp(at)ongear.com.hk
Internet: www.ongear.hk

Xi'an Efan Power Science &Technology Co.,Ltd
5th floor of Lanhai Building, Greenland center plaz,
Jinye Road, High-Tech Zone, Xi’an, Shaanxi,
710075 P.R. CHINA

Phone +86-29-682 08 126
Telefax +86-29-682 08 123
E-Mail: ma.cl(at)xaefan.cn
Internet: www.xaefan.cn 

On Gear Trading(Shanghai)
Co. Ltd (Beijing Office)
Room. 16C, Block B
Ying Te International Apartment
No. 28, Xibahe Xi Li
Chaoyang District
100028 BEIJING
P.R. CHINA

Phone +010 / 64 47 60 11
Telefax +010 / 64 47 60 10
E-Mail: bjoffice(at)ongear.com.hk
Internet: www.ongear.hk

On Gear E & M Products Ltd.
(Liaison office)
Rm. 16D, Zhabei Square
No. 99 Tian Mu Xi Road
200070 SHANGHAI

Phone +86 21 / 63 80 31 45
Telefax +86 21 / 63 80 36 81
E-Mail: shoffice(at)ongear.com.hk
Internet: www.ongear.hk

On Gear E & M Products Ltd.
(Liaison office)
Room 1415-1416, Fu Ying International Building,
No.3 of 166 Changgang Zhong Road, Haizhu District,
510250 GUANGZHOU

Phone +86 20 / 8430 5782
Telefax +86 20 / 8430 5780
E-Mail: gzoffice(at)ongear.com.hk
Internet: www.ongear.hk

Vogel products:

专用传动器,

伞齿轮,

伺服传动器,

伺服传动装置,

内啮合齿轮,

减速器,

切齿工作,

圆柱齿轮,

圆柱齿轮传动,

圆锥圆柱齿轮,

插装式传动器,

斜齿轮,

用户取向的传动装置,

用户取向齿轮,

空心轴传动,

精准驱动轮,

线性传动装置,

线性驱动技术,

蜗轮,

螺旋锥齿轮,

行星齿轮,

调节传动装置,

起重机传动器,

转速叠加传动装置,

铣削齿轮,

链轮,

锥形螺线行星齿轮,

锥齿轮传动器,

驱动技术,

齿形皮带轮,

齿轮,

齿轮传动装置

Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik | Stattmannstraße 1 | 72644 Oberboihingen | info(at)vogel-antriebe.de